Sussana del Saz, Francesch ,Carles Casanovas

Escena del Picknik de IsaVel